Årskonferensen i Linköping inställd!

Årskonferensen ersätts med en digital konferensdag lördag 3 juli. Det blir ett live-sänt program via YouTube på förmiddagen och årsmöte för medlemmar via Zoom på eftermiddagen. Mer information kommer längre fram.

Fler artiklar

Vi är så glada att Bibeln fortsätter att finnas kvar i skolans nya kursplaner. Därför gör vi en stor satsning genom att erbjuda skolor, i första hand högstadiet, en klassuppsättning biblar per skola helt utan kostnad. Det blir en extra hjälp i religionsundervisningen och eleverna får möjlighet att hålla en fysisk bibel i handen.
ShareWord Global är sedan 2019 Goda Nyheters samarbetspartner i internationell bibelutdelning. Under arbetsår 2020/2021 fokuseras arbetet till att stötta utdelning av biblar i Indien och Kina.
Efterfrågan har varit stor och nu finns bibelmagasinet Light, särskilt framtaget att användas i församlingar!