Bibelutdelning i 100 år

För exakt 100 år sedan (1919) grundades Resande Köpmäns Kristliga Förening, som tog som sin uppgift att placera biblar på hotellrum. Några årtionden senare inleddes ett samarbete med The Gideons International och föreningen antog det svenska namnet Gideoniterna. 

Bibelutdelningen expanderade genom åren till att omfatta en mängd målgrupper i samhället. Många berättelser och vittnesbörd har nått oss och handlar om hur människor har upptäckt tron på Jesus och fått en ny livsinriktning. Över fem miljoner biblar och Nya testamenten har hittills delats ut i Sverige av RKKF/Gideoniterna. 

Från 2018 är föreningen inte längre en del av The Gideons International, utan samverkar internationellt med bibelutdelningsorganisationen ShareWord Global, med bas i Kanada. Från den 28 juni 2019 är verksamhetens namn Goda Nyheter – för livet. 

Det är med stor tacksamhet till Gud som vi ser tillbaka på de 100 åren och med spänd förväntan över vad som ska ske när nu nästa århundrade av bibelutdelningsarbete påbörjas.

Fler artiklar

Tiden går fort och vi närmar oss raskt vår 101:a årskonferens som i år äger rum på Best Western Gustaf Fröding Hotell och Konferens i Karlstad 26-28 juni.
Skanna koden och ladda ner NewLife App med hela Bibeln, på flera språk, gratis.
Från juni 2019 och ett år framåt pågår Goda Nyheters jubileumsinsamling för biblar till Indien. Målet är att samla in 2,1 miljoner kronor för att bekosta 60 000 helbiblar till Indien.