Fler artiklar

Du är inbjuden till digital årskonferens lördag 3 juli. Dagen består dels av ett förmiddagsprogram sänt via vår YouTube-kanal Goda Nyheter för livet och dels årsmöte för medlemmar på eftermiddagen.
Vi är så glada att Bibeln fortsätter att finnas kvar i skolans nya kursplaner. Därför gör vi en stor satsning genom att erbjuda skolor, i första hand högstadiet, en klassuppsättning biblar per skola helt utan kostnad. Det blir en extra hjälp i religionsundervisningen och eleverna får möjlighet att hålla en fysisk bibel i handen.
ShareWord Global är sedan 2019 Goda Nyheters samarbetspartner i internationell bibelutdelning. Under arbetsår 2020/2021 fokuseras arbetet till att stötta utdelning av biblar i Indien och Kina.
Efterfrågan har varit stor och nu finns bibelmagasinet Light, särskilt framtaget att användas i församlingar!