Förändringar med sikte på ökad bibelutdelning

Vårt bibelutdelningsarbete är inte längre en del av den internationella organisationen The Gideons International. Detta är nytt sedan den svenska föreningen i sitt årsmöte 29 juni 2018 beslutade att införa lika medlems- och arbetsvillkor för män och kvinnor. Gideoniterna har varit ett nationsförbund inom The Gideons International mellan 1974 och 2018.

Bibelutdelningsarbetet i Sverige är exakt detsamma och fortsätter på samma sätt som hittills.

Målet är detsamma – att göra Bibeln tillgänglig för den som själv vill läsa.

En konsekvens av den beslutade förändringen är att föreningen Gideoniterna i Sverige nu har bytt namn. Från och med arbetets 100-årsjubileum den 28 juni 2019 är det formella namnet ”Goda Nyheter – för livet”, i dagligt tal ”Goda Nyheter”.

Förbundet har i februari 2019 tecknat avtal med ShareWord Global om ett konkret samarbete när det gäller internationell bibelutdelning. Detta gäller både ekonomiskt stöd och praktiska möjligheter för svenska medlemmar att delta i internationella utdelningar. ShareWord Global har startats av Gideons in Canada och har verksamhet i ett 30-tal länder i världen. GideonsUK (Storbritannien) har tecknat ett liknande avtal med ShareWord Global. Båda dessa länder är, precis som Sverige, inte längre medlemmar i The Gideons International. Läs gärna mer om ShareWord Global på www.sharewordglobal.com