Vad är Goda Nyheter?

Goda Nyheter (tidigare Gideoniterna, se utförligare info under "Fakta") är ingen kyrka utan en fristående förening vars volontärer är medlemmar i de flesta av Sveriges kristna församlingar. Goda Nyheters främsta uppgift är att placera biblar och Nya testamenten på hotell, fångvårdsanstalter och inom vården samt överlämna ficktestamenten till bland annat skolungdom, militärer, polis- och räddningstjänst samt sjukvårdspersonal. Kostnaden för de utdelade biblarna täcks genom gåvor från församlingar och enskilda personer. För mottagarna är boken alltid gratis.

Goda Nyheter har inte till uppgift att förkunna det kristna budskapet eller tolka Bibeln. Det gör de kristna församlingarna.  

Utdelning av biblar och Nya testamenten

Att ha tillgång till Bibeln kan leda människor till tro på Kristus. Genom att studera sina Nya testamenten kan de även använda dem för att dela sin tro med andra.

Av det skälet fokuserar Goda Nyheter på att dela ut hela biblar eller Nya testamenten. Dessa exemplar av Guds Ord ges antingen direkt till vissa individer eller placeras på utvalda områden i samhället där ett stort antal människor, som kanske söker efter svar, kommer att få en möjlighet till ett möte med Guds Ord.

Att dela ut hela exemplar av Guds Ord...

  • Planterar ett kraftfullt utsäde som Gud kan använda i sin tidsplan. (1 Kor 3:6)
  • Låter människor läsa sanningen själva. (Joh 8:32) Ger ett fortsatt vittnesbörd när den som gav bibeln inte längre är närvarande. (Hebr 4:12)
  • Gör det möjligt för nykristna att lära och växa genom personligt bibelstudium. (2 Tim 2:15)
  • Gör det lättare för människor som vi når, att i sin tur nå andra med sanningen om Jesus. (2 Tim 2:2)

Utdelningsområden

Nya testamenten delas personligen ut av medlemmar i Goda Nyheter till följande grupper:

  • Elever i sjunde klass och uppåt
  • Interner och polis, brandkår, militär och vårdpersonal
  • Vem som helst i övrigt som våra medlemmar vittnar för personligt

Nya testamenten placeras på nyckelområden i samhället, t ex:

  • Hotell och övernattningsställen
  • Sjukhus, vårdhem, läkarmottagningar och kvinnojourer
  • Fängelser och häkten