Bibeln vi delar ut


Goda Nyheter delar ut Nya testamentet, en del av Bibeln, i flera olika format. Samtliga innehåller Bibelkommissionens översättning, Bibel 2000, som är den mest använda bibelöversättningen i Sverige.

Alla våra Nya testamenten är användarvänliga, på det sättet att de har hjälptexter med förslag på var man kan läsa i Bibeln vid olika situationer i livet. Johannes 3:16, en vers, finns citerad på 70 olika språk och det finns en vägledningssida för den som vill fatta beslut om att tro på Jesus Kristus. Designen på dessa Nya testamenten är klassisk - de innehåller inga foton eller annan utformning för att inte boken ska riskera uppfattas som föråldrad.

Om du vill få tag på Nya testamenten för egen utdelning kan du köpa neutrala exemplar från Goda Nyheters kansli till självkostnadspris. Dessa har då inte föreningens emblem tryckt på pärmen. Kontakta Goda Nyheter på info@godanyheter.org eller via telefon 019-24 50 75.