Vår uppgift

Goda Nyheter är en ideell förening med uppgift att dela ut Guds Ord. Det sker genom att erbjuda Nya testamenten utan kostnad till specifika kategorier personer. Tanken är att skapa möjlighet till läsning i livssituationer och sammanhang där Bibeln kan vara till konkret hjälp och stöd.

Goda Nyheters uppgift är inte att förkunna det kristna budskapet eller tolka Bibeln. Det gör de kristna församlingarna.