Hotellrummet blev för mig rätt plats i rätt tid

Suave Chhetri :

Hotellrummet blev för mig rätt plats i rätt tid

Efter fyra år på flykt genom flera länder från Asien och genom Europa, tog livet en oväntad vändning för föräldralöse Suave, på ett rum på hotell Prince Philip i Skärholmen i södra Stockholm.

Han började läsa det utplacerade Nya testamentet om hur Jesus bemötte den samariska kvinnan. Den kvällen byttes hans känsla av total ensamhet till ett förvandlande hopp.  

Det var 2011 som Suave fick erfara hur hans traumatiska upplevelse av total ensamhet byttes till en känsla av inre lugn. Han var då 21 år och hade i förtid lämnat en födelsedagsfest. Han var inbjuden till en familj där många vänner och släktingar hade samlats.

Det påtagliga intrycket av familjefest blev outhärdligt för Suave. Han påmindes om sin egen saknad efter sina bortgångna föräldrar. Sedan fem år var han i praktiken helt ensam utan föräldrar och utan kontakt med några släktingar.

Bodde i 24 länder

Det var när han abrupt lämnade festen och återvände till ensamheten på hotellrummet som han började läsa det Nya testamentet. Av någon anledning blev det berättelsen om hur Jesus bemötte den samariska kvinnan som fångade hans intresse.

Det som hände den kvällen blev mycket speciellt för Suave Chhetri. För att förstå det behöver man känna till något om de förhållanden han växte upp i.

Hans historia börjar i Nepal där han föddes av en nepalesisk mamma och en indisk pappa. Redan när Suave var fyra år flyttade familjen till Afghanistan. Båda hans föräldrar arbetade för indiska Röda Korset. Deras intensiva arbete och ständiga resande och flyttande mellan olika länder i framför allt Asien, präglade Suaves uppväxt. Vid 16 års ålder hade Suave och hans föräldrar bott i korta perioder på mellan tre och sex månader i 24 olika länder. Dessa omständigheter gjorde att han blev hemskolad utan möjlighet att få en normal skolgång.

Föräldrar dog i ett bakhåll

Livet gav Suave många erfarenheter och lärde honom mycket. Han utvecklade både en stor erfarenhet och ett stort intresse för språk. Det resulterade i att han idag kan tala elva språk och skriva två av dessa.

Suaves liv tog en abrupt och katastrofal vändning när han var 16 år. 

2007, på en av föräldrarnas resor i Afghanistan för Röda Korset, inträffade ett attentat och Suaves föräldrar omkom i ett bakhåll. Suaves blev i ett ögonblick föräldralös och helt ensam utan kontakt med några släktingar. Familjens aktiva liv hade fått konsekvensen att han inte fått växa upp med sina släktingar på pappans sida i Indien. Suaves var i och med detta helt ensam.

Hans situation förvärrades dessutom av att han, som de flesta 16 åringar, inte hade något eget pass. Hans identitet fanns inskriven i föräldrarnas pass, och deras pass försvann vid attentatet. Suaves var inte bara föräldralös. Han var dessutom papperslös. Utan pass var han fast i Afghanistan utan möjlighet att kunna ta sig till sina släktingar i Indien.

Rotlöst liv

Efter att ett ha bott hos sin pappas vän en tid och hittat enklare arbeten, tog han värvning hos den väpnade rörelsen talibanerna för att få någon inkomst. Som icke muslim blev detta ett allt för tufft liv. Han bestraffades för att inte kunna Koranen och valde att fly därifrån. För sin egen säkerhets skull rekommenderades Suave att inte stanna kvar i Afghanistan. Hans rotlösa liv på flykt inleddes.

Suave tillbringade mycket tid på resa. Bristen på pengar resulterade i långa vandringar. Han hamnade så småningom i Turkiet där han arbetade en tid på en klädfabrik. Han fick kontakt med flyktingsmugglare som sålde en plats till honom på ett fartyg som angjorde södra Italien. På en överfylld båt, under fyra dygn och utan vatten och mat, hade han en sittplats under däck. Han tvingades sitta stilla ihopkrupen med huvudet vilande mot sina knän. Där lärde han känna en jämnårig grabb som hade målet att ta sig till en kusin i Sverige.

Suave övertalades att följa med. Utan pass och andra handlingar reste de i sicksackmönster med små regionaltåg genom Europa och nådde så småningom Sverige.

Ensamheten total

Den 2 oktober 2010 registrerades han hos Migrationsverket i Malmö och kom till en flyktingförläggning nära Bodafors i Småland. Så småningom hörde han talas om en annan förläggning i Mariannelund.

På den tiden kunde man ansöka om förflyttning. Jag sökte och det gick bra. Jag trivdes mycket bättre med att bo i ett samhälle istället för ute i skogen.
 
Det var där han lärde känna den familj som kommit att betyda mycket för honom och som senare bjöd in honom till ett större födelsedagsfirande i södra Stockholm. Kvällen på hotellrummet blev hans totala ensamhet helt överväldigande. De senaste fyra åren hade han levt ett rotlöst liv med målet att klara den närmaste dagen. Han hade inte lyckats få kontakt med sina släktingar i Indien och han hade inte fått någon hjälp att få sin identitet styrkt av sina föräldrars arbetsgivare. 

Vände på hotellrummet

Det var mitt i denna påträngande ensamhet han började läsa hotellbibeln på rummet. Bibelberättelsen om hur Jesus bemötte den samariska kvinnan i hennes utsatthet, tände ett hopp i Suaves inre.

Jag fick ett inre lugn och en harmoni som jag inte känt tidigare. Det blev en vändpunkt som jag nu vet förändrade mitt liv.

Efter mer än fyra års kringresande och på flykt i Asien och Europa, blev platsen för denna vändpunkt ett hotellrum på Prince Philip i Skärholmen, Stockholm, där hans värdfamilj bokat in honom för en natt.
 
Idag vet Suave Chhetri att den stunden på hotellrummet kom att förändra hans liv på många sätt.

Ville döpas direkt

Innan han lämnade hotellet frågade han i receptionen om han kunde få ta med sig det Nya testamente som fanns på rummet.

De svarade ungefär att, om jag behövde det kunde jag gärna få ta det, minns Suave.
 
Hemkommen till förläggningen i Mariannelund fortsatte han läsa Nya testamentet med stort intresse. Några av hans kompisar fick syn på testamentet. Suave visste då inte att dessa kompisar var troende. Men denna kontakt kom att bli viktig för honom.

De hjälpte mig att få kontakt med en pastor i en församling på orten. Han och jag träffades regelbundet till samtal och han vägledde mig.
 
Bibelläsandet resulterade i att han blev mycket bestämd på sin önskan att bli döpt.

När jag förstod att Bibeln undervisar om dopet ville jag bli döpt direkt. Det gick inte att ordna samma dag som jag förstod betydelsen av dopet. Pastorn undrade om jag inte kunde vänta till gudstjänsten på söndagen. Det var alldeles för lång tid för mig, berättar Suave.

Tre milstolpar

Men det gick klockan 10.00 dagen därpå. Pastorn ordnade det. Han hade också bjudit in eleverna på den kristna folkhögskolan i Mariannelund. Det kom ungefär 100 personer på dopet.

Dopet i slutet av 2012 blev en andra viktig milstolpe i Suaves liv.

Bibeln på hotellet, dopet och att jag därefter fick en kristen gemenskap genom möjligheten att börja på Mariannelunds folkhögskola, är de tre stora milstolparna i mitt liv.

Idag är Suave Chhetris liv inriktat på att berätta för andra om vad en personlig gudsrelation genom Jesus Kristus innebär. Han är inte enbart aktiv när det gäller att berätta om sin tro för människor han möter i sin vardag. Suave är sedan januari 2017 anställd som ungdomsledare i Alliansförsamlingen i Nässjö. Med hjälp av sina stora språkkunskaper har han en viktig funktion i församlingens kontakter bland nyanlända flyktingar.

Identiteten styrkt

Före tjänsten i församlingen i Nässjö, arbetade han också i en församling i Hjo. Kontakterna med församlingen fick han via lärare på Mariannelunds folkhögskola som lärde känna honom och de kvalitéer han hade för församlingsarbete.
 
Efter att ha tagit kontakt via Facebook med närmare 400 personer i sitt hemland Indien, lyckades han till slut få kontakt med en gammal klasskamrat. Det visade sig att denne umgicks med Suaves kusiner. På så sätt fick Suave äntligen kontakt med sina släktingar. Dessa kunde intyga hans identitet och sedan juni 2016 har Suave pass från sitt hemland Indien. Dessutom har han numera uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige.
 
Suave Chhetris osäkra situation när det gäller hans framtid i Sverige, är inte något som dominerar hans liv just nu. Framför allt är han tacksam över att ha fått en inre harmoni efter att ha levt ett helt rotlöst liv och med en känsla av total ensamhet.

Rätt tid och plats

Det möte jag fick med Gud på hotellrummet blev vändpunkten i mitt liv. Det var min första kontakt med Gud. Det fanns ingen logik i att det tillfället egentligen kunde uppstå.

Det blev rätt tid och rätt plats för mig när jag bodde på hotellet. Jag är mycket tacksam för att någon hade sett till att det fanns ett Nya testamente där. Tänk att de som skötte utplaceringen inte hade missat det rum jag bodde på, konstaterar Suave Chhetri tacksamt.
 
Olle Nordahl