Bed med oss

Vårt allra största behov är förbön

Goda Nyheters utdelning av Guds Ord grundar sig på uppfattningen att Bibelns egna ord om bön och dess betydelse är en realitet.

Därför ser vi engagemang i bön, för mottagarna av Nya testamenten, som en naturlig och effektiv hjälp. Ett av de bästa sätt du kan hjälpa oss, att nå Sverige och världen med Guds Ord, är alltså att be för vårt arbete.

Mer specifikt, bed att:

  • varje bibel och Nya testamente får beröra det liv eller de liv som Gud tänker förvandla.  
  • många personer och familjer kommer att bli frälsta genom att läsa placerade och utdelade biblar och Nya testamenten. 
  • fler skolor, hotell och andra utdelningsplatser kommer att öppna sina dörrar för utdelning av Guds Ord.  
  • det kommer att finnas ett ständigt flöde av medel för att bekosta tryckning och leverans av biblar och Nya testamenten.
  • skördens Herre sänder ut arbetare till sin skörd (Matt 9:37-38)