Bibelmagasinet Hope till Ukraina

Sedan kriget startade har hjälporganisationen Barnens Oas sänt totalt 26 trailers med hjälp och förnödenheter till Ukraina. Strax innan jul gick en och i mitten av januari 2023 rullade nästa. Bibelmagasinet Hope på ukrainska från Goda Nyheter, har funnits med i ett par av dem.

Vid ankomsten fördelas Bibelmagasinen från Goda Nyheter, tillsammans med övrigt hjälpmaterial, till mindre skåpbilar för vidare transport till olika flyktingförläggningar som drivs av kyrkor i landet, och till de mest utsatta städerna. Arbetet sker med hjälp av församlingar på plats.

Bibelmagasinen läggs bland annat i de mat- och behovskassar som delas ut till de lidande på flykt. Totalt har hittills 12 000 bibelmagasin fått bidra med hopp till barn och vuxna, mitt i den svåra situation som råder.

I särskilt uppbyggda värmestationer, dit flyktingar kommer för att värma sig och äta ett mål mat, finns Bibelmagasin också tillgängliga.

Förhoppningen är att fler Bibelmagasin på ukrainska ska kunna fortsätta sändas. 
 

Fler artiklar

Goda Nyheter vill medverka till elevernas kunskap om Bibelns innehåll och en förståelse för dess betydelse i samhället idag. Därför erbjuder vi - helt kostnadsfritt - en klassuppsättning helbiblar (GT+NT) till varje skola till hjälp i religionsundervisningen. Hör av dig till kansliet för att beställa!
Bibelmagasinet Light innehåller hela Johannesevangeliet och utvalda bibelverser på temat ljus. Passar lika bra att använda i den egna församlingsverksamheten som i utåtriktat evangelisationssyfte. Vår förhoppning är att Light ska bli till stor välsignelse i arbetet att nå ut med evangeliet. Kontakta kansliet i Örebro och beställ till sommarens alla aktiviteter!
Med stor glädje hälsar vi dig välkommen till Årskonferens 2023 i Karlstad!
I sommar träffar du representanter från Goda Nyheter på plats bland utställarna på flera av sommarens kristna konferenser. Besök oss så berättar vi om bibelutdelningen och hur du kan bli en viktig del i arbetet!
Våra presentationsfilmer ger en närmare bild av vår bibelutdelningsverksamhet. Du ser dem genom att klicka på länkarna.
ShareWord Global är sedan 2019 Goda Nyheters samarbetspartner i internationell bibelutdelning. Under arbetsår 2022/2023 och 2023/2024 fortsätter arbetet med att stötta utdelning av biblar i Indien, Kina och Uganda.