Insamling till Indien och Kina

 

Samson Daniel med pärmar i famnen

Samson-projektet Indien

En indisk man vid namn Samson Daniel samlade under många år namn och kontaktuppgifter, på personer som önskade få en egen bibel. Han besökte by efter by i flera regioner och samlade namn. Lista efter lista, samlades i pärm efter pärm, fyllda med namn på människor som ville ha en egen bibel. 

När han fick frågan: ”Vad gör du med alla de här namnen och pärmarna?”, så svarade han: ”Jag väntar på att någon ska komma, någon som har en passion för att få ut Guds ord.”

Folksamling vid kartonger med biblar

Fram till 2015 hade Samson samlat 250 000 namn. Genom ShareWord Globals arbete i Indien har dessa personer fått en egen bibel.

Namninsamlingen i Indien har fortsatt och pågår fortfarande. Samson och hans medhjälpare har idag ytterligare 320 000 namn i sina pärmar.

Goda Nyheters jubileumsinsamling 19/20 samlade in totalt 2,1 mkr till detta ändamål och utdelningsarbetet fortsätter så att ännu fler människor kan få möjlighet att få en egen bibel på sitt eget språk. Många har vittnat om vad det fått betyda, både för dem själva och för de kristna i församlingarna i Indien som lever under svåra omständigheter och förföljelse.

Husförsamling i Indien

Under arbetsåret 20/21 bekostar Goda Nyheter 40 000 helbiblar till Indien. 

Kina

Under arbetsåret 20/21 bekostar Goda Nyheter 20 000 helbiblar till Kina. Från ShareWord Global kommer hälsningar om att arbete med bibelutdelningen pågår. Med tanke på myndigheternas agerande mot kristna i landet, måste allt utdelningsarbete göras med allt större försiktighet. Ansvariga på plats måste hela tiden hitta nya vägar att nå ut med biblarna till församlingar och människor på landsbygden.

Packning av bibelkartonger

Vill du bidra med en gåva?

Hjälp oss att ge ännu fler människor i Indien och Kina chansen att få en egen bibel. Människor som genom detta får möjlighet att växa i ordet och nå ut i sina egna samhällen med evangeliet. 

Ge din gåva genom att använda vårt gironummer eller Swish. Du kan också använda betalfunktionen "Ge en gåva" direkt här på hemsidan. 

Tack för din gåva.

 

 

Fler artiklar

På grund av rådande pandemi och de restriktioner som följer, har Goda Nyheters styrelse beslutat att ställa in årskonferensen i Linköping sommaren 2021.
Vi är så glada att Bibeln fortsätter att finnas kvar i skolans nya kursplaner. Därför gör vi en stor satsning genom att erbjuda skolor, i första hand högstadiet, en klassuppsättning biblar per skola helt utan kostnad. Det blir en extra hjälp i religionsundervisningen och eleverna får möjlighet att hålla en fysisk bibel i handen.
Efterfrågan har varit stor och nu finns bibelmagasinet Light, särskilt framtaget att användas i församlingar!