Hitta i Bibeln

Vi vill vara säkra på att människor som vänder sig till Bibeln för att få hjälp, lätt ska få den vägledning de behöver, speciellt om de aldrig har läst Bibeln förut. I början av alla våra biblar finns därför en del som kallas Vägledning, den talar om för läsaren var man kan finna verser som talar om viktiga ämnen och situationer.

De små Nya testamenten som Goda Nyheter delar ut är också lätta att använda. De får enkelt plats i en ficka eller handväska och "Vägen till frälsning" finns tryckt längst bak.

Om du vill ha hjälp med regelbunden läsning, finns här en kalender med förslag på läsning för varje dag, så att du på ett år kan läsa igenom hela Nya testamentet.

 

Vägledning

Hjälp i livet

Vägen till FRÄLSNING
Johannes 3:3
Johannes 3:16
Romarbrevet 10:9

FRID när du är ängslig
Psalm 4
Filipperbrevet 4:6, 7
Johannes 14

MOD när du är rädd
Psalm 46
Hebréerbrevet 13:5, 6
2 Korinthierbrevet 4:8-18

HJÄLP när du lider
Psalm 41
Psalm 91
2 Korinthierbrevet 12:8-10
Hebréerbrevet 12:3-10

LEDNING vid beslut
Psalm 32
Jakobs brev 1:5, 6
Hebréerbrevet 12:3-13

VILA när du är trött
Psalm 23
Matteus 11:28-30
Romarbrevet 8:31-39

TRÖST när du sörjer
Psalm 43
2 Korinthierbrevet 1:3-5
Romarbrevet 8:26-28

STYRKA när du är frestad
Psalm 1
Jakobs brev 1:12-16
1 Korinthierbrevet 10:6-13

LOVSÅNG när du är tacksam
Psalm 100
1 Thessalonikerbrevet 5:18
Hebréerbrevet 13:15

GLÄDJE över förlåtelse
Psalm 51
1 Johannes brev 1:7-10

 

Andliga normer

Viktiga teman i Bibeln:

Bergspredikan
Matteus 5-7

Den gyllene regeln
Matteus 7:12

Det största budet
Matteus 22:36-40

Rättfärdigheten genom tron
Romarbrevet 3:19-28

Den konungsliga lagen
Romarbrevet 13:8-10
Jakobs brev 2:8

Det nya budet
Johannes 13:34-35

Kristen kärlek
1 Korinthierbrevet 13

 

Praktisk undervisning

Människans syndaskuld
Romarbrevet 1:18; 2:16

Försoningen
Romarbrevet 5

Pånyttfödelsen
Johannes 3

Rättfärdiggörelsen genom tron
Efesierbrevet 2:1-10
Galaterbrevet 2:15-21

Kristus är den gode herden
Johannes 10:1-18

Kristi förnedring och upphöjelse
Filipperbrevet 2:5-11

De kristnas uppståndelse
1 Thessalonikerbrevet 4:13-18

Kristi återkomst
2 Thessalonikerbrevet 1:7; 2:2

Den yttersta domen
Uppenbarelseboken 20:10-15

En ny himmel och en ny jord
Uppenbarelseboken 21 och 22

 

Praktiska regler

Kristet fruktbärande
Johannes 15

Kristet ansvar
Romarbrevet 12 och 13

Kristet förvaltarskap
2 Korinthierbrevet 8 och 9

Segrande bön
Matteus 6:5-15
Filipperbrevet 4:6-7