Till vem delar vi ut?

Grundskolor

Goda Nyheter besöker högstadium och erbjuder eleverna ett Nya testamente i fickformat som en frivillig gåva. Ficktestamentet innehåller förutom Nya testamentet även Psaltaren.
Besöket utformas tillsammans med undervisande lärare inom religionsämnet och i linje med läroplanens kunskapskrav. 

Utdelning i grundskolan har varit ett av Goda Nyheters största utdelningsområde i över 50 år. Att få möjlighet att ta del av Guds ord, i åldern mellan barn och vuxen, är en ovärderlig skatt som haft en avgörande betydelse för många, även senare i livet. Arbetets betydelse visar sig genom de många vittnesbörd som kommer oss till del. 

Universitet

Universitet, högskolor och folkhögskolor

Ett svensk-engelskt Nya testamente i kalenderformat erbjuds studenter vid universitet, högskolor och folkhögskolor.

Vid terminsstart, satsar Goda Nyheter på utdelning till studenter. Oftast sker det på Campusområdet eller inomhus i samband med olika välkomstarrangemang.

Utdelningarna på universitet, högskolor och folkhögskolor görs så långt det är möjligt tillsammans med kristna studentorganisationer på lärosätet. 

På folkhögskolor med internat erbjuds även svenskt-engelskt Nya testamente för placering på rummen.

Hotell och rum för övernattning

Goda Nyheter placerar svensk-engelska Nya testamenten på hotell, semesteranläggningar, vandrarhem och andra rum för övernattning. 
Tacksamma hotellgäster skriver till Goda Nyheter och berättar vad de upplevde efter att ha läst Bibeln på hotellrummet. För många har läsandet fått en livsavgörande betydelse. 

Vård och omsorg

Goda Nyheter placerar svensk-engelskt Nya testamente samt Nya testamentet med stor stil på vårdavdelningar, mottagningar och i väntrum, till stöd för patienter och besökare. På sjukhus sker arbetet gärna i samarbete med sjukhuskyrkan. 

Personal inom sjuk- och hälsovård erbjuds Nya testamenten i fickmodell.

Syftet med utplacering och utdelning av Nya testamenten inom vård och omsorg, är att det finns tillfällen när ett Nya testamente kan vara ett verktyg för att förmedla ett ord till hjälp i olika livssituationer, och för att ingjuta livsmod och hopp i stunder av oro, sorg och lidande.

Polis, blåljus och räddningstjänst

Personal inom polis, blåljus och räddningstjänst möter många människor i utsatta situationer. Goda Nyheter delar ut ett Nya testamente i fickmodell som ett verktyg i stunder av hopplöshet och trauma. 

Militär 

Situationen i vår omvärld har snabbt förändrats. Behovet av ett starkt militärt försvar har blivit påtagligt. Goda Nyheter erbjuder värnpliktiga och personal på militära förband ett Nya testamente i fickmodell. Detta kan vara till hjälp och stöd i en utsatt situation. 

Nya testamenten delas även ut till hemvärnet. 

Kriminalvård

Våld och kriminalitet ökar i samhället och kriminalvården står inför stora utmaningar. Behoven är stora och Guds ord kan ge hopp även i de mörkaste situationer. Trots att våra medlemmar inte själva kan komma in och genomföra utdelning, förser Goda Nyheter häkten, anstalter och institutioner inom kriminalvården, med biblar genom samarbete med häktes- och fängelsepräst/pastor. 

Goda Nyheter får många brev från intagna på landets fängelser, här är ett citat: 

” …min sjukdom är borta, jag behöver inte längre medicin för mitt psyke och jag har kunnat förlåta mig själv. Efter jag överlämnade mig till Jesus Kristus, ser jag allt med annat ljus och vandrar inte längre i mörker. Jag är så otroligt tacksam för den vägledning jag får genom Bibeln”.

Event

Utöver våra traditionella arbetssätt, arbetar vi idag också mer utåtriktat. På det sättet vill vi finnas där människor rör sig. 

I samband med projektinriktade evenemang och utåtriktade event, till exempel lokala marknader, evangelisationssatsningar eller större idrotts-/och kulturarrangemang, deltar Goda Nyheter för att dela ut Bibelmagasin eller Nya testamentet i fickmodell till besökarna. 

Så långt det är möjligt, samarbetar Goda Nyheter gärna med lokala församlingar och samfund i detta.