Varför Bibeln?

Bibeln är en bok som främst handlar om hur Gud uppenbarar sig för mänskligheten och hans relation med människor. Bibeln är en samling av 66 olika böcker och brev, skrivna under en period på ungefär 1500 år fram till ungefär 100 år e Kr. Den är uppdelad i Gamla testamentet (de första 39 böckerna) och Nya testamentet (de sista 27 böckerna).

Bibeln har stått emot tidens prövning, det största provet för all litteratur. Den färdigställdes för nästan 2000 år sedan och är ändå mer läst än någon annan bok och av människor från vitt skilda kulturer. Den är fortfarande världens mest sålda och spridda bok.

Som alla andra böcker skrevs Bibeln av människor, men till skillnad från andra böcker, planerade och ledde Gud alltsammans från början till slut. Så när kristna säger att Bibeln är "inspirerad av Gud", menar de att Gud talade sitt budskap genom de människor han valde att använda som författare.

När du läser genom de 66 böckerna upptäcker du att det finns ett enhetligt tema genom hela Bibeln. Genom hela Gamla testamentet presenteras temat om försoning med folk och nationer. I Nya testamentet blir det som har presenterats och antytts i Gamla testamentet verklighet.

Bibeln väjer inte för att visa bristerna hos flera av dess framträdande personer, men visar oss samtidigt det största föredömet av alla, Herren Jesus Kristus.

Denna bok har genom alla tider utmanat och förändrat sina läsares liv.