Faq

Hur kan jag engagera mig för att dela evangeliet genom Goda Nyheter i Sverige?

Goda Nyheter är en medlemsbaserad ideell förening, så det första steget är att fylla i en ansökan om medlemskap. Du måste också tillhöra en evangelisk församlingsgemenskap och ha din församlingslednings förtroende. När vi har fått din ansökan till vårt kansli, och den har blivit godkänd, kommer vi att sätta dig i kontakt med den lokala grupp som arbetar på den ort eller i det geografiska område där du bor. 

Vad innebär det att vara medlem?

Allt handlar om själva uppdraget att dela med sig av evangeliet – genom eget personligt vittnande och genom att dela ut Guds Ord. Medlemmarna i Goda Nyheter arbetar i lokala grupper (ca 100 i Sverige) för att evangelisera och dela ut biblar, Nya testamenten och bibelmagasin till individer och olika institutioner i Sverige. 

Som medlem har du dessutom möjlighet att delta i teamresor (s k GO-resor) utomlands i samarbete med vår internationella partner ShareWord Global, Canada. Resorna anordnas i samarbete med lokala församlingar i det aktuella landet, för att evangelisera och dela ut Guds Ord.

Som medlem knyts du till en lokal grupp i Goda Nyheter, där man uppmuntras att träffas regelbundet för att utföra uppdraget. Grupperna arbetar också med att samla in pengar till bibelutdelningen. 

Om du vill, finns möjlighet att "prova-på" hur det känns att vara bibelutdelare, genom att delta i ett par utdelningar tillsammans med gruppen, innan du bestämmer dig helt. Hör av dig till kansliet så sätter vi dig i kontakt med den lokala grupp som arbetar i det område där du bor, eller i annat aktuellt utdelningssammanhang. Ibland genomförs nationella utdelningssatsningar på särskild ort/område, då medlemmar från hela landet har möjlighet att ansluta för att delta. Utdelningssatsningarna riktar sig alltid till något av våra utdelningsområden t e x hotell, universitet eller sjukvård.

Behöver jag betala medlemsavgift?

Ja. Medlemsavgiften beslutas av föreningens årsmöte och är för närvarande 650 kr/år (halv avgift, 325 kr/år för dig som är 18-29 år). Medlemsavgiften är ett viktigt bidrag till både biblar och de övergripande kostnaderna för vårt arbete. På det sättet tar Goda Nyheters medlemmar ett grundansvar för att bära arbetet ekonomiskt. 

Vilka redskap får medlemmar för att dela med sig av evangeliet?

Utöver den gemensamma utdelningen från den lokala gruppen, har medlemmar tillgång till biblar och bibeldelar för personlig utdelning på en rad olika sätt. En del är gratis och annat finns att köpa till självkostnadspris. Därutöver finns redskap och hjälpmedel för evangelisation, men också för att berätta om vårt arbete, värva flera medlemmar och samla in pengar. 

Medlemmar får regelbundet information från kansliet och på särskilda medlemssidor på vår webbplats, om vad som pågår nationellt och internationellt och om nytt material som finns att tillgå.

Hur mycket tid måste jag lägga på detta?

Det är helt ditt eget beslut. Det finns inget krav på hur mycket du ska engagera dig som medlem. Du är välkommen oavsett hur mycket/lite tid du har möjlighet att lägga på bibelutdelning.

Kan jag vara medlem om jag inte tillhör en kyrka/församling?

Nej. Ansökan bygger på att en församlingsledare kan ge sin rekommendation, så det är nödvändigt att du är medlem i (eller har din tillhörighet i, om församlingen/gemenskapen inte tillämpar medlemskap) en lokal, evangelisk församling/gemenskap.

Vad händer om jag blir medlem och sedan inte vill vara med längre?

Det är inga problem att avsluta medlemskapet när som helst. Du meddelar bara vårt kansli via brev eller e-post.   

Nej. Män och kvinnor ur alla yrkesgrupper är medlemmar i Goda Nyheter. Vi var tidigare en del av The Gideons International, som är en världsvid organisation för kristna affärsmän. Medlemskapet byggde då på att i grunden vara en mansorganisation där de kvinnliga medlemmarna utgjordes av hustrur till de manliga medlemmarna.

2018 ändrade Gideoniterna i Sverige reglerna, så att män och kvinnor kan söka medlemskap och utföra arbetsuppgifterna, på lika villkor. Därmed fick Gideoniterna lämna The Gideons International och även byta namn.

Nej. Goda Nyheter är en förening som arbetar tillsammans med evangeliska församlingar. Våra medlemmar kommer från olika samfund och delar en längtan att vinna människor för Kristus.

Goda Nyheter är en bred förening på det sättet att våra medlemmar kommer från många evangeliska samfund med ett gemensamt intresse att sprida budskapet - som ju enligt Nya testamentet är de goda nyheterna. Alla våra medlemmar kan också ställa sig bakom följande grundsatser i tron:

- att Bibeln är Guds inspirerade och osvikliga Ord
- att Jesus Kristus är Guds Son

Medlemmarna måste också:
- ha fattat ett personligt beslut att ta emot Jesus som sin Frälsare
- dagligen vilja följa Honom i ord och handling
- vara medlemmar i en evangelisk församling
- ha sin församlingsföreståndares förtroende

De flesta hotell och övernattningsställen i Sverige vill ha Nya testamenten på rummen därför att gästerna efterfrågar detta. Varje bibel på ett hotellrum har potential att nå över 2000 personer under en uppskattad livslängd på 6 år.

Vår uppgift är att nå människor som ännu inte har kontakt med någon kyrka eller andra kristna människor. Det gör vi genom att dela ut och placera Biblar, Nya testamenten och Bibelmagasin inom särskilt utvalda områden i samhället. Församlingar kan gratis beställa Bibelmagasinet LJUS (betalar endast frakt) att använda i den egna verksamheten eller i utåtriktad evangelisation.  

Bibelmagasinet LJUS innehåller hela Johannesevangeliet och utvalda bibelverser kombinerade med vackra bilder i fyrfärg. Där finns också en sida om hur man tar emot Jesus i sitt liv. På det sättet fungerar vi som en förlängd arm till församlingarna.

Vi samarbetar gärna med församlingar och andra organisationer för att öka möjligheten för Guds ord att nå ut till fler. Detta gör vi bland annat genom samarbete omkring lokala arrangemang och event.

Församlingar kan även köpa Nya testamenten i olika utföranden till självkostnadspris. Kontakta kansliet för mer information.

Om du vill beställa Bibelmagasinet LJUS, får du mer information här. Läs mer om LJUS här.