Internationellt

Internationell utdelning

Internationell bibelutdelning, är och har alltid varit, en viktig och prioriterad del av arbetet ör den svenska bibelutdelningsorganisationen. Sedan mitten av 1970-talet och fram till 2018 bidrog Sverige med totalt omkring 200 miljoner kronor i insamlade medel till bibelutdelning i hela världen. 

Fram till 2018 skedde det internationella arbetet i samarbete med The Gideons International (TGI).  2019 avslutade Sverige samarbetet för att möjliggöra införandet av lika medlemsvillkor för kvinnor och män, och påbörjade istället samarbete med ShareWord Global, Kanada. 

ShareWord Global

ShareWord Global är sedan 2019 Goda Nyheters partner i internationell bibelutdelning.

I ShareWord Globals internationella nätverk ingår Goda Nyheter (Sverige), GoodNews for Everyone (Storbritannien), GodtNytt Bibelmisjon (Norge) och WordSpread Foundation (Sydafrika). Sverige ingår även i ledningsgruppen för det internationella arbetet. 

ShareWord Global värvar inte medlemmar eller bygger strukturer utanför Kanada I stället samarbetar de med utvalda partners och församlingar, för att genomföra bibelutdelningar i andra länder. Samtliga medlemmar och intresserade kan dessutom delta i s k GO-resor - (Gospel Outreach) missionsresor med evangelisation och bibelutdelning - till ett antal länder varje år.

Ett särskilt fokus för Goda Nyheter, har varit att stötta bibelutdelning i främst Indien och Kina. Du kan läsa mer om det här.