Bli företagspartner

Företagspartner

Goda Nyheters arbete finansieras helt av gåvor och vi behöver din hjälp att bekosta bibelutdelningen.

  • Du väljer om du vill bli företagspartner på brons-, silver- eller guldnivå.
  • Du får tidningen Goda Nyheter fyra nr/år med aktuell information om utdelningsarbetet. 
  • Du får företagets logga på vår hemsida.

Företagspartnerskap - nivåer

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här och läs mer i vår informationsfolder