Bli understödjare

Klicka här för att anmäla dig som understödjare

Klicka här för att ladda ner informationsbroschyr

Som understödjare...

  • gör du en viktig insats för bibelutdelningsarbetet.
  • bidrar du till att täcka kostnaderna för Goda Nyheters bibelutdelning. 
  • betalar du en årlig understödjaravgift, om 320 kr.
  • får du fyra nr/år tidningen Goda Nyheter med vittnesbörd och aktuella utdelningsrapporter, både i Sverige och internationellt. 
  • får du information om speciella bibelutdelningsprojekt som du kan vara med och stödja ekonomiskt.
  • har du möjlighet att delta som volontär vid utdelning, tillsammans med erfarna bibelutdelare.  
  • har du möjlighet att köpa Nya testamentet i flera format till mycket förmånliga priser. Två av dem svensk/engelska.
  • har du inga förpliktelser mot Goda Nyheter. Ditt stöd är helt och hållet frivilligt och du kan när som helst välja att upphöra.