Bli understödjare

Som understödjare...

  • gör du en viktig insats för bibelutdelningsarbetet.
  • bidrar du till att täcka kostnaderna för Goda Nyheters bibelutdelning. 
  • betalar du en årlig understödjaravgift, just nu 320 kr.
  • får du tidningen Goda Nyheter fyra nr/år med vittnesbörd och aktuell information om utdelningsarbetet, både i Sverige och internationellt. 
  • får du information om speciella bibelutdelningsprojekt där du kan vara med och stödja ekonomiskt.
  • har du möjlighet att delta som volontär vid utdelning, tillsammans med våra erfarna medlemmar. 
  • har du möjlighet att köpa Nya testamentet i flera behändiga format och till mycket förmånliga priser. Två av dem är svensk/engelska.
  • har du inga förpliktelser mot Goda Nyheter. Ditt stöd är helt och hållet frivilligt och du kan när som helst välja att upphöra.

Klicka här och läs mer i vår informationsbroschyr

Anmäl dig här