Bed med oss

Vårt allra största behov är förbön

Goda Nyheters utdelning av Guds Ord grundar sig på uppfattningen att Bibelns egna ord om bön och dess betydelse, är verklig.

Därför ser vi engagemang i bön, för mottagarna av Nya testamenten, som en naturlig och effektiv hjälp. Ett av de bästa sätt du kan hjälpa oss, att nå Sverige och världen med Guds Ord, är alltså att be för vårt arbete.

Mer specifikt, bed om

  • att varje utdelat Nya testamente får beröra och förvandla liv.  
  • att människor blir frälsta genom att läsa utplacerade Nya testamenten. 
  • att våra utdelningsplatser öppnar sina dörrar för utdelning av Guds Ord.  
  • ett flöde av medel för att bekosta tryckning och leverans av Nya testamenten.
  • att skördens Herre sänder ut arbetare till sin skörd (Matt 9:37-38) 

Du är också välkommen att delta i vår gemensamma digitala bönesamling, sista måndagen varje månad. Klicka här och läs mer!