Fakta och siffror

Förvandlade liv under 100 år ss

1919 startade vårt arbete med bibelutdelning i Sverige, ett genuint svenskt arbete - då under namnet Resande Köpmäns Kristliga Förening, RKKF.

1923 placerades de första biblarna, på hotell. Ett av hotellen, Hotel Royal i Göteborg, drivs fortfarande idag. Hundra år senare, sommaren 2023, skedde en högtidlig överlämning av helt nya biblar till hotellet.   

1951 inledde RKKF ett samarbete med The Gideons International och blev en samarbetande partner, s k affiliated. I början av detta samarbete användes namnet Gideoniterna som ett tilläggsnamn under RKKF. Först i mitten av 1960-talet blev Gideoniterna dess huvudnamn.

1974 fördjupades samarbetet med The Gideons International. Sverige blev ett nationsförbund och antog konstitution och stadgar i överensstämmelse med den internationella organisationen. The Gideons International är i grunden en mansorganisation och kvinnliga medlemmar utgörs endast av hustrur till de manliga medlemmarna.

2018 vid årsmötet beslutade Gideoniterna i Sverige att ändra sin konstitution och sina stadgar, så att kvinnor och män kan vara medlemmar och dela arbetsuppgifter på lika villkor. Då The Gideons International inte tillåter en sådan ändring, är föreningen från sommaren 2018 inte längre en del av The Gideons International, utan en helt fristående bibelutdelningsorganisation. Beslutet innebar inte att någon ny organisation startades i Sverige, utan enbart ändrade förutsättningar för den befintliga organisationen. Direktiv från The Gideons International innebar att den svenska organisationen fick ett år på sig att avveckla namnet och logotypen.

2019 i samband med föreningens 100-årsjubileum, bytte Gideoniterna namn till Goda Nyheter - för livet, i dagligt tal Goda Nyheter. 

Sverige idag

Goda Nyheter har ca 1 500 medlemmar som arbetar i 100 lokala grupper över hela landet. Sedan starten 1919 har 5 970 179 Biblar, Nya testamenten och bibelmagasin delats ut och placerats i Sverige. Utöver medlemmarna har föreningen ca 7 000 understödjare som bär upp arbetet genom förbön och gåvor.

Under arbetsåret 2022-2023 var antalet utdelade Biblar, Nya testamenten och Bibelmagasin 68 163 exemplar. 

Under verksamhetsår 2022-2023 har Goda Nyheter varit involverad i utdelningsprojekt i Indien, Kina och Uganda och bekostat totalt 20 000 helbiblar vardera till Indien och Kina samt 10 000 till Uganda. Bibelutdelningen har skett genom vår internationella partner ShareWord Global, Kanada. (Statistik från 2023-05-31) Siffrorna uppdateras efter varje avslutat verksamhetsår.

Årsredovisning för verksamhetsåret 2022-06-01 - 2023-05-31 hittar du här.

Goda Nyheters stadgar hittar du här.

Goda Nyheters integritetspolicy hittar du här.