Fakta och siffror

Förvandlade liv under 100 år ss

1919 startade vårt arbete med bibelutdelning i Sverige, ett genuint svenskt arbete - då under namnet Resande Köpmäns Kristliga Förening, RKKF. 1923 placerades de första biblarna ut på hotell.

1951 inledde RKKF ett samarbete med The Gideons International   och blev en samarbetande partner, affiliated. I början av detta samarbete användes namnet Gideoniterna som ett tilläggsnamn under RKKF. Först i mitten av 1960-talet blev Gideoniterna dess huvudnamn.

1974 fördjupades samarbetet med The Gideons International. Sverige blev ett nationsförbund och antog konstitution och stadgar i   överensstämmelse med den internationella organisationen. The Gideons International är i grunden en mansorganisation och kvinnliga medlemmar utgörs endast av hustrur till gideonitmedlemmarna.

2018 vid årsmötet beslutade Gideoniterna i Sverige att ändra sin konstitution och stadgar, så att kvinnor och män kan vara medlemmar och dela arbetsuppgifter på lika villkor. Då The Gideons International inte tillåter en sådan ändring, är föreningen från sommaren 2018 inte längre en del av The Gideons International, utan en helt fristående bibelutdelningsorganisation. Beslutet innebar inte att någon ny organisation startades i Sverige, utan enbart ändrade förutsättningar för den befintliga organisationen Gideoniterna. Direktiv från The Gideons International innebar att den svenska organisationen fick ett års frist att avveckla namnet och logotypen.

2019, i samband med föreningens 100-årsjubileum, bytte Gideoniterna namn till Goda Nyheter - för livet, i dagligt tal Goda Nyheter. 

Sverige idag

Goda Nyheter har ca 1 650 medlemmar som arbetar i 100 lokala grupper över hela landet. Sedan starten 1919 har 5 892 065 Biblar och Nya testamenten placerats och delats ut.

Under arbetsåret 2021-2022 var antalet utdelade Biblar, Nya testamenten och Bibelmagasin 64 959 exemplar. 

Internationellt bekostade föreningen under verksamhetsår 2021-2022 utdelning av      20 000 helbiblar i Indien samt 20 000 helbiblar i Kina, genom ShareWord Global, föreningens internationella samarbetspartner. Goda Nyheter har även finansierat bibelutdelningsprojekt i Sydafrika och Uganda under året. (Statistik från 2022-05-31)

Vår årsredovisning för verksamhetsåret 2021-06-01 - 2022-05-31 hittar du här.

Konstitution och stadgar för Goda Nyheter hittar du här.

Integritetspolicy hittar du här.