Light - församlingarnas bibelmagasin

Med det nya magasinet erbjuder vi församlingar ett nytt fräscht material som passar utmärkt att använda i evangelisationssyfte. Sedan vårt första bibelmagasin Hope lanserades för snart ett år sedan, har efterfrågan varit stor från församlingar som undrat om bibelmagasinet funnits till försäljning. Eftersom Hope främst är en tillgång för våra egna medlemmar i den personliga evangelisationen samt för placering i väntrum, har vi nu tagit fram ett nytt magasin för församlingar - bibelmagasinet Light.

Liksom bibelmagasinet Hope, kommer även konceptet till Light från ShareWord Global i Kanada, Goda Nyheters internationella samarbetskontakt. Bibelmagasinet Light har temat ljus. Bibelverser om Jesus som världens ljus, vackra foton med bibeltexter kring löftena i Gamla testamentet om den som ska komma, hans död, uppståndelse och försoningen. Här finns även hela Johannesevangeliet och en särskild sida för den som vill fatta ett personligt beslut om tro på Jesus.

Information till församlingar om Light kommer att ges successivt under de närmaste månaderna. Intresserade församlingar kan beställa direkt från kansliet i Örebro.

Bibelmagasinet Light

  Bibelmagasinet LightBibelmagasinet Light

Fler artiklar

När geografiska avstånd är ett hinder, när din fantasi tryter eller när du vill sända en hälsning och samtidigt ge något meningsfullt. Skicka ett gåvokort och ge samtidigt en gåva till bibelutdelning! Vi erbjuder både tryckta och digitala. Till värdet av en normal blombukett kan du förse eleverna i en hel skolklass med Guds Ord.
På grund av rådande Coronapandemi har styrelsen för Goda Nyheter beslutat ställa in årskonferensen i Karlstad. Istället sänder föreningen en digital konferensdag från Mellringekyrkan i Örebro.
Skanna koden och ladda ner NewLife App med hela Bibeln, på flera språk, gratis.
Från juni 2019 fram till 30 juni 2020 pågår Goda Nyheters jubileumsinsamling för biblar till Indien. Målet är att samla in 2,1 miljoner kronor för att bekosta 60 000 helbiblar.