Fler artiklar

I höst satsar Goda Nyheter på utdelning till studenter på universitet och högskolor runt om i landet. Tanken är att medlemmar och volontärer ska arbeta tillsammans för att ge så många som möjligt chansen att få ta emot Guds Ord. Välkomnen att vara med!
Vi är så glada att Bibeln fortsätter att finnas kvar i skolans nya kursplaner. Därför gör vi en stor satsning genom att erbjuda skolor, i första hand högstadiet, en klassuppsättning biblar per skola helt utan kostnad. Det blir en extra hjälp i religionsundervisningen och eleverna får möjlighet att hålla en fysisk bibel i handen.
ShareWord Global är sedan 2019 Goda Nyheters samarbetspartner i internationell bibelutdelning. Under arbetsår 2021/2022 fortsätter arbetet med att stötta utdelning av biblar i Indien och Kina.
Passa på att beställa bibelmagasinet Light till församlingens alla höstaktiviteter!