Vill du ha Bibeln i klassuppsättning på din skola?

Goda Nyheter erbjuder din skola en klassuppsättning biblar. En uppsättning består av 28 st helbiblar, dvs  både gamla- och nya testamentet. Biblarna innehåller dessutom en 24-sidig färginlaga med information om bibelns uppbyggnad, kartor, viktiga händelser och personer från tiden mellan gamla och nya testamentet och vidare till Jesu liv. 

Beställ dina exemplar genom att kontakta kansliet.

Fler artiklar

På grund av rådande pandemi och de restriktioner som följer, har Goda Nyheters styrelse beslutat att ställa in årskonferensen i Linköping sommaren 2021.
ShareWord Global är sedan 2019 Goda Nyheters samarbetspartner i internationell bibelutdelning. Under arbetsår 2020/2021 fokuseras arbetet till att stötta utdelning av biblar i Indien och Kina.
Efterfrågan har varit stor och nu finns bibelmagasinet Light, särskilt framtaget att användas i församlingar!