Aktuellt

Efterfrågan har varit stor och nu har vi tagit fram ett nytt bibelmagasin, tillgängligt för församlingar att använda i det utåtriktade arbetet!
När geografiska avstånd är ett hinder, när din fantasi tryter eller när du vill sända en hälsning och samtidigt ge något meningsfullt. Skicka ett gåvokort och ge samtidigt en gåva till bibelutdelning! Vi erbjuder både tryckta och digitala. Till värdet av en normal blombukett kan du förse eleverna i en hel skolklass med Guds Ord.
På grund av rådande Coronapandemi har styrelsen för Goda Nyheter beslutat ställa in årskonferensen i Karlstad. Istället sänder föreningen en digital konferensdag från Mellringekyrkan i Örebro.
Skanna koden och ladda ner NewLife App med hela Bibeln, på flera språk, gratis.
Från juni 2019 fram till 30 juni 2020 pågår Goda Nyheters jubileumsinsamling för biblar till Indien. Målet är att samla in 2,1 miljoner kronor för att bekosta 60 000 helbiblar.