Fakta och siffror

ss


Vårt arbete med bibelutdelning startade år 1919 i Sverige och är ett genuint svenskt arbete - då under namnet Resande Köpmäns Kristliga Förening, RKKF. 32 år efter starten, år 1951, inledde RKKF ett samarbete med The Gideons International och blev då en samarbetande partner (affiliated). I början av detta samarbete användes namnet Gideoniterna som ett tilläggsnamn under RKKF. I mitten av 60-talet blev dock Gideoniterna "huvudnamnet". 1974 fördjupades samarbetet med The Gideons International då Sverige blev ett nationsförbund och antog konstitution och stadgar i överensstämmelse med den internationella organisationen.

The Gideons International är i grunden en mansorganisation, där de kvinnliga medlemmarna utgörs av hustrur till gideonitmedlemmarna.

Vid årsmötet 2018 beslutade Gideoniterna i Sverige att ändra sin konstitution och stadgar, så att kvinnor och män kan vara medlemmar och dela arbetsuppgifter på lika villkor. Då The Gideons International inte tillåter en sådan ändring, är föreningen från sommaren 2018 inte längre en del av The Gideons International, utan är en helt fristående bibelutdelningsorganisation.

Beslutet 2018 innebär inte att någon ny organisation startats i Sverige, utan enbart ändrade förutsättningar för den då befintliga organisationen Gideoniterna. Den avslutade relationen med The Gideons International innebar att föreningen i Sverige i samband med årsmötet i juni 2019 bytte namn. Det nya namnet är Goda Nyheter - för livet, i dagligt tal Goda Nyheter.

Fakta - Sverige:

Goda Nyheter arbetar i 103 lokala grupper med ca 2 000 medlemmar och har sedan starten 1919 delat ut 5 638 735 biblar och Nya testamenten. Utdelade Nya testamenten under arbetsåret 2018-19 var 44 237 exemplar. Därutöver bekostade föreningen i Sverige utdelning av 35 000 helbiblar i Kina genom ShareWord Global. (Statistik från 2019-05-31)

Vår årsredovisning för verksamhetsåret 2018-06-01 - 2019-05-31 hittar du här.

Konstitution och stadgar för Goda Nyheter hittar du här.
 

Fakta - internationellt:

Sedan mitten av 1970-talet bidrog Gideoniterna (numera Goda Nyheter) i Sverige med insamlade medel till bibelspridning i hela världen genom The Gideons International. Fram till 2018 har dessa gåvor uppgått till mellan 4 och 6 miljoner kronor varje år. Totalt innebär det omkring 200 miljoner kronor, vilket i sin tur innebär att cirka 20 miljoner Nya testamenten har bekostats genom gåvor från Sverige, genom föreningens egna medlemmar, understödjare och kollekter från församlingar.

Den svenska bibelutdelningsorganisationen har under hela sin historia varit delaktig i internationell bibelutdelning. Detta engagemang är viktigt och är även fortsättningsvis en prioriterad del av arbetet.

Chile

Föreningen har sedan februari 2019 ett avtal med ShareWord Global om ett konkret samarbete när det gäller internationell bibelutdelning. Detta gäller både ekonomiskt stöd och praktiska möjligheter för svenska medlemmar att delta i internationella utdelningar. ShareWord Global har startats av Gideons in Canada och har verksamhet i ett 30-tal länder i världen. GideonsUK (Storbritannien) har tecknat ett liknande avtal med ShareWord Global. Båda dessa länder är, precis som Sverige, inte längre medlemmar i The Gideons International. Läs gärna mer om ShareWord Global på www.sharewordglobal.com