Fakta och siffror

ss

Förvandlade liv under 100 år 

1919 startade vårt arbete med bibelutdelning i Sverige, ett genuint svenskt arbete - då under namnet Resande Köpmäns Kristliga Förening, RKKF. 1923 placerades de första biblarna ut på hotell.

1951 inledde RKKF ett samarbete med The Gideons International   och blev en samarbetande partner, affiliated. I början av detta samarbete användes namnet Gideoniterna som ett tilläggsnamn under RKKF. Först i mitten av 1960-talet blev Gideoniterna dess huvudnamn.

1974 fördjupades samarbetet med The Gideons International. Sverige blev ett nationsförbund och antog konstitution och stadgar i   överensstämmelse med den internationella organisationen. The Gideons International är i grunden en mansorganisation och kvinnliga medlemmar utgörs endast av hustrur till gideonitmedlemmarna.

2018 vid årsmötet beslutade Gideoniterna i Sverige att ändra sin konstitution och stadgar, så att kvinnor och män kan vara medlemmar och dela arbetsuppgifter på lika villkor. Då The Gideons International inte tillåter en sådan ändring, är föreningen från sommaren 2018 inte längre en del av The Gideons International, utan en helt fristående bibelutdelningsorganisation. Beslutet innebar inte att någon ny organisation startades i Sverige, utan enbart ändrade förutsättningar för den befintliga organisationen Gideoniterna. Direktiv från The Gideons International innebar att den svenska organisationen fick ett års frist att avveckla namnet och logotypen.

2019, i samband med föreningens 100-årsjubileum, bytte Gideoniterna namn till Goda Nyheter - för livet, i dagligt tal Goda Nyheter. 

Sverige idag

Goda Nyheter har ca 2 000 medlemmar som arbetar i lokala grupper över hela landet. Sedan starten 1919 har 5 773 208 biblar och Nya testamenten placerats och delats ut. Under arbetsåret 2019-2020 var antalet utdelade Nya testamenten och Bibelmagasin 90 236 exemplar. Därutöver bekostade föreningen i Sverige utdelning av 60 000 helbiblar i Indien genom ShareWord Global, föreningens internationella samarbetspartner. (Statistik från 2020-05-31)

Vår årsredovisning för verksamhetsåret 2020-06-01 - 2021-05-31 hittar du här.

Konstitution och stadgar för Goda Nyheter hittar du här.

Integritetspolicy hittar du här.