Här finns vi

Goda Nyheter i Sverige har ca 2 000 medlemmar över hela landet som är engagerade i bibelutdelningsarbetet. Arbetet är organiserat i ungefär 100 lokala arbetsgrupper från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Föreningens kansli finns i Örebro. Dessutom finns nästan 10 000 understödjare, som bär upp arbetet med förbön och gåvor.

Förvandlade liv under 100 år

Vårt arbete startade i Sverige startade 1919 och 1923 placerades de första biblarna på hotell. Våra medlemmar ger av sin tid och sina pengar för att göra det möjligt för andra att lära känna Guds kärlek genom Bibeln. Över 5 miljoner exemplar har placerats och delats ut genom vår bibelutdelning i Sverige under 100 år.