Idag är jag tacksam för mitt fängelsestraff

Roger Karlsson :

Idag är jag tacksam för mitt fängelsestraff

 

Kontrasterna är stora i Rogers Karlssons liv. Domkyrkan i Linköping är numera Rogers hemmiljö. Han arbetar i S:t Lars församling, bland annat med att leda andakter och bibelundervisning. Roger gjorde även en praktikperiod i församlingen, som en del i utslussningen från ett sjuårigt fängelsestraff på Skänningeanstalten. I augusti 2018 blev Roger antagen som prästkandidat och 2020 tog han en kandidatexamen i teologi. Siktet är inställt på att prästvigas 2022.

Tacksam

Roger berättar gärna om förändringen i sitt liv, och inte minst vilken betydelse ett Nya testamente från Gideoniterna haft för förändringen.

– Jag vill gärna försöka ”betala tillbaka” det som Gideoniternas arbete har betytt för mig. Jag har stor respekt för bibelutdelningen och kan jag uppmuntra till fortsatt arbete, gör jag det gärna.
 
Kontrasten mellan miljön i Linköpings Domkyrka och Rogers tidigare liv är väldigt stor. Han beskriver sig som en helt ny människa. Den påfallande skillnaden beror på den inre förvandling han upplevt.
 
Roger riktar sin djupa tacksamhet till Herren för vad han fått vara med om. Utan att gå in på detaljer beskriver han den livsresa han gjort.

Kriminell karriär

Under flera år var han engagerad mot orättvisor och förtryck. Roger kunde ge uttryck för sina ideal som hängiven och anställd kulturskribent på den radikala vänstertidningen Proletären (KPML(r).
 
Efter att ha drabbats av en serie tragiska händelser, fick han lägga kampen för sina ideal åt sidan. Roger blev besviken på arbetskamrater och vänner. I sin besvikelse beslutade han sig för att tänka på sig själv.
 
Roger lät sitt intresse för styrketräning ta över. Samtidigt uppstod en möjlighet att tjäna pengar på andra människors drogberoende. Roger drev ett internetforum för diskussioner om doping och läkemedel och han hade kunskap om hur han kunde få tag på tabletter. Det ena gav det andra och Roger gjorde ett aktivt val.

Min moral var borta och jag bestämde mig för en kriminell karriär. Det jag gjorde var kriminellt och jag valde att löpa linan ut.

Tio år senare kunde jag konstatera att jag hade uppnått alla mål som jag hade satt upp. Jag levde ett bekymmersfritt liv i Thailand utan några begränsningar. Argumenten för att fortsätta min kriminalitet var tydliga, även om jag visste att det jag gjorde var fel.

Tid för eftertanke

Rogers tillvaro omkullkastades dock abrupt. Han upptäckte att svensk polis i samarbete med thailändsk och internationell polis spanade på honom. En av hans kollegor i nätverket med internationell droghandel blev tagen och dömd av thailändsk polis. Roger kalkylerade riskerna för att bli upptäckt och konstaterade att skillnaden mellan thailändskt och svenskt fängelse var stor. Det ledde till att Roger beslutade sig för att återvända till Sverige och lät sig gripas av svensk polis. Detta var 2012.
 
De arton månaderna som då följde i häktet i Huddinge, fick en annan vändning i Rogers liv än vad han hade kunnat tänka ut. Tretton av dessa månader tillbringade han i isoleringscell. Det gav Roger tid att tänka igenom sitt liv.

Jag fick tid att fundera igenom mitt liv ordentligt. Jag gjorde en grundlig genomgång av vad jag uppnått. Jag var mycket metodisk och analyserade mitt liv fullständigt. Jag satte upp argument för och emot vad jag gjort, de beslut jag hade fattat och de konsekvenser detta hade fått.

Fientlig

Slutsatsen var enkel men drastisk. Mitt liv var meningslöst. Trots att jag hade nått mina mål upplevde jag en enda stor tomhet. Jag hade inte åstadkommit något av värde.

Jag hamnade på den nollpunkten. I mina egna ögon var jag inte värd någonting. Det ledde till att jag, som en sista utväg, bestämde mig för att ta reda på vad Bibeln säger och om den kunde fylla den totala tomhet jag kände.
 
I sin vänkrets hade Roger under hela sitt vuxna liv varit tydlig med sin aversion till religion och i synnerhet till kristen tro. Han var aktivt fientlig. Hans dåvarande hustru, som var ortodox troende, visste alltför väl om Rogers fientliga inställning till hennes övertygelse.

Jag var totalt förintad efter den genomgång jag hade gjort av mitt liv. Det var i min djupaste förnedring som jag mot alla mina tidigare principer, bad min hustru ordna en bibel till mig. Det var min sista utväg. Jag ville veta om Bibeln trots allt var det jag behövde, berättar Roger.
 
Bibelläsandet tycktes först bara göra hans situation värre. Förhörsledarna under häktestiden hånade honom regelbundet för hans läsande. Roger valde att uppfatta deras agerande som en del i deras förhörsteknik för att förminska och försvaga honom. I någon mening lyckades de också med detta.
 
Men läsningen av det Nya testamentet blev också en vändpunkt för Roger.

Nu i efterhand kan jag konstatera att Herren visste hur han kunde nå mitt hjärta. Idag är jag oändligt tacksam för min tid i fängelse och för att jag fick chans att läsa Bibeln.

Mitt tidigare liv gav mig inte utrymme att komma fram till vad jag behövde. Jag behövde en tillvaro för eftertanke, utan något som kunde distrahera mig.

Boken avgörande

Det var berättelsen i Apostlagärningarna 9, om Sauls möte med Herren på väg till Damaskus, som gav Roger klarsyn.

Min analys av mitt liv och bibelläsningen ledde fram till den avgörande frågan - kan det vara så enkelt att det handlar om att jag måste välja att tro, och att jag på så sätt kunde öppna mig för Guds Ande?
 
Roger Karlsson gav upp sitt eget liv och överlämnade sig själv till Herren. Sedan dess är hans bekännelse tydlig och klar.

Jag är en ny människa och mer fri än någonsin, trots en pågående sjuårig fängelsevistelse. Fängelsetiden har gjort mig fri.

Hela mitt liv har jag sökt efter meningen med mitt liv, ett djup och något som inte är förgängligt. Svaret fanns där jag absolut inte trodde att det kunde finnas.

Klosterprogram

Roger fick hjälp med sin fortsatta andliga utveckling. När han senare hamnade på Skänningeanstalten, fick han möjlighet att delta i ett så kallat klosterprogram.
 
Det första av klosterprogrammets tre delar innebar att han deltog i en 30-dagars retreat. De dagarna hjälpte honom att lägga ner sina bördor inför Herren. Han konkretiserade det han önskade Guds förlåtelse för, skriva ner dessa på lappar, spika upp dem på ett träkors och därefter bränna alltsammans.
 
Efter det första steget med en retreat har Roger kunnat leva ett avskiljt liv på en speciell avdelning inom Skänningeanstalten. Där har han fått fortsatt andlig vägledning.
 
Nu pågår det sista och tredje steget i klosterprogrammet. Det är en utslussningsfas som innebär att han bor i en familj och arbetar i St Lars församling.
 
När Roger tittar tillbaka på vad som hänt uttrycker han tacksamhet. Han är tydlig i sin tacksamhet för den betydelse det Nya testamentet hade för honom.

Nästa steg

Den boken, säger Roger och håller fram sitt Nya testamente, är det redskap Herren använde för att nå mitt hjärta. Jag har djup respekt för arbetet med att placera ut biblar på det sätt som Gideoniterna gör, det arbetet som är ursprunget till att jag har kommit till tro.

Jag vill gärna uttrycka mitt tack för att Gideoniternas arbete medverkat till min omvändelse. Jag har fortfarande inte en aning om var min dåvarande hustru fick tag på detta exemplar. Det spelar egentligen ingen roll, men det hittade vägen till mig.
 
Trots att fängelsestraffet ännu inte är avslutat har livsförändringen för Roger Karlsson fått konsekvenser.
 
Genom läsandet och studerandet av Bibeln har en ny riktning av hans liv växt fram.

Jag har fått ett tydligt uppdrag, en kallelse. Det som hänt mig, handlar inte bara om mig. Jag har en uppgift att föra budskapet vidare till andra.

Vill bli präst

Roger har vid intervjutillfället fortfarande några månader kvar på sitt fängelsestraff. Den sista perioden, utslussningen, innebär praktik i S:t Lars församling. Samtidigt studerar han på högskolenivå på distans. Han har ett mål både med praktikperioden och studierna.

Nästa år kommer jag att påbörja mina teologiska studier. Jag har en kallelse att bli präst, berättar Roger Karlsson. 
 
 
Olle Nordahl