Stötta oss

Utdelning av Nya testamenten kostar pengar. Goda Nyheter är frimodiga att uppmana sina egna medlemmar, understödjare och församlingar att bidra ekonomiskt till bibelspridningen. Vi skickar dock aldrig insamlingsbrev utanför vår egen krets av medlemmar och understödjande personer som aktivt tagit ställning till att bidra. Vi lägger heller inte ned några pengar på annonsering.

För den som vill ge en gåva finns naturligtvis möjlighet. Via länkarna till vänster finner du fyra olika sätt att stötta ekonomiskt - genom en gåva direkt på hemsidan via kort, internetbank eller Swish, genom att bli Understödjare, genom att använda våra Gåvokort eller genom ditt eget testamente.

Goda Nyheter har 90-konto och verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.