Bli understödjare

Du kan göra en aktiv insats för bibelutdelningsarbetet genom att bli understödjare.

 

Som understödjare

  • ger du en årlig gåva på 300 kr.
  • bidrar du till att täcka kostnaderna för Goda Nyheters bibelutdelning.
  • får du aktuell information som ger dig möjlighet att vara med i förbön för alla dem som får Nya testamenten.
  • får du tidningen Goda Nyheter hem i brevlådan fyra gånger per år. Den innehåller läsvärda vittnesbörd samt aktuell information om bibelutdelningsarbetet, både i Sverige och internationellt.
  • får du också aktuell information om möjligheten att bidra ekonomiskt till speciella bibelutdelningsprojekt.
  • har du förmånen att kunna köpa fyra olika Nya testamenten i behändiga format, varav svensk-engelska i två storlekar.
  • har du inga förpliktelser gentemot Goda Nyheter. Ditt stöd är helt och hållet frivilligt och du kan när som helst upphöra att löpande vara understödjare.

Anmäl dig här