Bli understödjare

Du kan göra en aktiv insats för bibelutdelningsarbetet genom att bli understödjare.

Som understödjare

  • ger du en årlig gåva på 250 kr.
  • bidrar du till att täcka kostnaderna för Goda Nyheters bibelutdelning.
  • får du aktuell information så att du har möjlighet att vara med i förbön för alla dem som får Nya testamenten.
  • får du tidningen Goda Nyheter hem i brevlådan fyra gånger per år. Den innehåller läsvärda vittnesbörd samt aktuell information om bibelutdelningsarbetet.
  • får du också aktuell information om möjligheten att bidra ekonomiskt till speciella bibelspridningsprojekt.
  • har du förmånen att kunna köpa fyra olika Nya testamenten i behändiga format, varav svensk-engelska i två storlekar.
  • har du inga förpliktelser gentemot Goda Nyheter. Ditt stöd är helt och hållet frivilligt och du kan när som helst upphöra att löpande vara understödjare.

Sänd ett e-postmeddelande till info@godanyheter.org och ange ditt namn och adress och att du vill bli understödjare.