Gåvokort

Kom ihåg dina vänner!

Gåvokort

Det finns ett enkelt, praktiskt och meningsfullt sätt att uppvakta sina vänner, exempelvis på födelsedagar.

När geografiska avstånd är ett hinder, när din fantasi tryter eller när du helt enkelt vill ge något meningsfullt – skicka ett gåvokort och ge en gåva till bibelspridning.

Till värdet av en normal blombukett kan du förse eleverna i en hel skolklass med Guds Ord.

Ge en Högtidsgåva...

...vid exempelvis födelse- och examensdagar, dop, bröllop, pensionering eller som en krya-på-dig-hälsning.

Ge en Minnesgåva...

...vid någons bortgång. Det är ett värdigt och fint sätt att uttrycka sitt deltagande med anhöriga i sorgen.

 

Din gåva behövs...

  • för att erbjuda våra medmänniskor på sjukhus möjlighet att uppleva inre styrka och trygghet i svåra situationer.
  • för att ge ungdomar i Sverige var sitt Nya testamente och en chans till gudskontakt.
  • för att den ensamme hotellgästen ska finna vägen till ett innehållsrikt liv.
  • för att människor genom Guds Ord skall få veta att Jesus är vägen till evigt liv.


Du kan använda Goda Nyheters gåvokort för att skicka en kondoleans vid en begravning eller för att uppvakta någon på födelsedagen, examen, bröllop eller något helt annat som du vill uppmärksamma. Kanske bara skicka ett kort till någon och säga "jag tänker på dig".

Rekvirera våra gåvokort genom att skicka ett e-postmeddelande till info@godanyheter.org. Dessa är kostnadsfria för dig.

När du sänder kortet till mottagaren, sätter du samtidigt in en gåva till Goda Nyheters bibelmission på PlusGirokonto 90 09 08-5. Din gåva bekostar då utdelning av ett Nya testamente. Genomsnittskostnaden för ett Nya testamente är 10 kr.

Om tiden är knapp och du inte hinner rekvirera kort från oss för att själv skicka, kan vi hjälpa dig med det. Sänd ett meddelande till info@godanyheter.org och ange följande information för att vi ska kunna sända kortet åt dig:

  • Mottagarens namn och adress
  • Anledning till kortet (begravning, födelsedag, etc)
  • Din personliga hälsningstext
  • Ditt namn och adress

Därefter sätter du in den gåva du tänkt ge på Goda Nyheters PlusGirokonto 90 09 08 - 5