Här finns vi

Goda Nyheters kansli ligger i området Södra Lindhult, Adolfsberg, Örebro.

Föreningen har ca 1 650 medlemmar och bibelutdelningsarbetet organiseras genom 100 lokala grupper över hela Sverige.

Medlemmarna engagerar sig, ger av sin tid och sina pengar, för att göra det möjligt för andra människor att lära känna Guds kärlek genom Bibeln.

Utöver medlemmarna har föreningen ca 7 500 understödjare, som bär upp arbetet genom förbön och gåvor.