Gud svarade med en specifik sidhänvisning i mitt skol-NT

Fredrik Tufvesson :

Gud svarade med en specifik sidhänvisning i mitt skol-NT

En specifik sidhänvisning blev Guds svar på Fredriks bön


"Sidan 287, rad 2"

Den konkreta sidhänvisningen var Guds svar på Fredrik Tufvessons konkreta bön. Han låg sjuk hemma i sängen när han desperat frågade, "om du finns Gud, varför låter du mig lida". Guds svar kom som en kristallklar tanke - "Sidan 287, rad 3". Fredrik tog för givet att det var ett Guds tilltal. Lika självklart var det att svaret fanns i Bibeln. Fredrik tog fram det lilla skoltestamentet han fått på högstadiet några år tidigare. Läsningen av bibelversen blev ett första konkret steg till en övertygelse om Guds existens och en tro på Jesus som dörren till ett liv som bekännande kristen.


Fredrik Tufvesson minns tillbaka till perioden då han hösten 1991 låg sjuk. Han var 21 år.

- Av någon anledning ställde jag den ganska klassiska frågan om lidandet, direkt till en Gud som jag egentligen knappt trodde fanns, så här: "Gud, om du älskar mig, varför låter du mig lida"? Min uppväxtmiljö präglades inte av samtal om Bibeln eller kristen tro. Jag växte upp i en ganska typisk svensk "kulturkristen" familj. Vi gick möjligen till kyrkan någon högtid ibland.

En viktig pusselbit i händelseutvecklingen var att Fredrik tog emot ett Nya testamente på högstadiet i mitten av 1980-talet i Bjärred där han växte upp. Han minns att det var två män som besökte klassrummet och berättade om de Nya testamenten, i olika färger för olika ändamål, som de delade ut gratis.

Träffade rätt

- Jag tänkte inte så mycket på varför, men jag tog i alla fall emot den lilla boken som jag erbjöds. Jag minns att jag tänkte tanken "vad ska jag ha den till"? Den hamnade hemma i min bokhylla.

Fredrik var väl medveten att den lilla boken stod i hans hylla, när tanken några år senare for genom huvudet på honom när han låg sjuk och fick Guds svar i form av en sidhänvisning: "sidan 287, rad 3".

- Det var lite märkligt för när jag reste mig och gick fram till bokhyllan styrde jag min hand till det lilla Nya testamentet och inte till konfirmationsbibeln som också stod i hyllan, konstaterar Fredrik.

Det var i det lilla ficktestamentet det närmast kod artade svaret fanns. Svaret var mycket konkret och träffade väldigt rätt för Fredrik.

"Men Gud var med honom och hjälpte honom ur alla svårigheter" (Apostlagärningarna 7:9-10)

Den bibelvers han läste blev ett tydligt svar på Fredriks funderingar. SÅ älskar Gud, att Han hjälper oss ur alla svårigheter. Den versen skapade en ny riktning för hans fortsatta tankar och sökande.

- Efter det kunde jag i alla fall inte säga att Gud inte finns. Det skulle ju sannolikt kunna vara ett svar från Gud.

Ledde vidare

Fredriks tankar blev mer och mer inriktade på frågan om Gud var verklig och hur han själv skulle kunna ta reda på sanningen.

- En tid efter det fick jag ytterligare en bibelvers i mina tankar. Jag minns inte riktigt hur det gick till, men det bibelordet kom också som en tanke ganska mycket ur tomma intet, Efesierbrevet 1:17. Den versen blev också något av ett Guds budskap direkt till mig, i mitt intensiva sökande efter svar på Guds verkliga existens. Versen sa mig att jag skulle komma att förstå: "Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom".

Nyfikenheten drev honom vidare och tre månader efter sin sjukperiod, då han fick det första bibelordet, följde han med en kompis på en ungdomshelg i en kyrka. Där fick han tillfälle att prata med en ungdomsledare och ställa frågor, bland annat den fråga han brottades med mest: Är det här på riktigt? Ungdomsledaren försökte att förklara och frågade Fredrik om han ville be om syndernas förlåtelse.

"På riktigt"

Jag svarade ja, men förstod inte fullt ut vad det handlade om. De bad för mig och det blev en konkret  andlig upplevelse. Jag började gråta utan att förstå varför. Det var inte gråt av sorg utan av lättnad, för något annat hände inombords, berättar Fredrik. Det kändes gott och blev ett tecken på att det verkligen var på riktigt.

Den dagen, 25 januari 1992, på ungdomshelgen med ungdomar från församlingarna Elim och Filadelfia i Malmö, blev det tillfälle som Fredrik räknar som tidpunkten då han blev pånyttfödd. På hemvägen var det ytterligare ett bibelord som kom att betyda mycket för honom och ge honom ytterligare en insikt.

- Mitt syfte var inte att bli, som Bibeln uttrycker det, rättfärdig. Jag ville bara veta vad som var sanning. Det var då jag läste versen i Romarbrevet 9:30: "Vad innebär nu detta? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, har vunnit rättfärdighet, men en rättfärdighet som bygger på tro". Jag var hedningen som hade börjat tro och därmed fått rättfärdighet också inför Gud.

- Det gav mig en trygghet i att jag var Jesu lärjunge, konstaterar Fredrik. 

Församlingen viktig

Fredrik Tufvesson berättar omständigheterna omkring sin omvändelse och hur hans liv påverkats av detta. Idag undervisar han i allmänna kurser på gymnasienivå för vuxna på Hyllie Park folkhögskola i Malmö. Det är en miljö han trivs i och han är också engagerad i att erbjuda frivilliga studier för dem som är nyfikna på kristen tro. Av de cirka 150 eleverna i de allmänna kurserna, är många nya svenskar. Det ger honom tillfälle att svara på frågor om kristen tro och samtala med ungdomar om både skillnader och beröringspunkter som finns i de religioner som är representerade bland eleverna. 

Sedan Fredrik lät sig döpas, i Pingstkyrkan i Lund 1994, har församlingstillhörighet varit viktigt för honom. Numera är han och hans familj engagerade i Immanuelskyrkan i Malmö.

Molekyler jättespännande

Ledarskapsfrågor i församlingsarbete är viktiga för honom. När han avslutat universitetsstudier i kemi och disputerat i livsmedelsteknologi, studerade han ledarskap och teologi i tre år. Detta inom utbildningen "SALT" vid Hyllie Park folkhögskola.

- Det är jättespännande att studera molekyler och försöka upptäcka Guds konstruktion av skapelsen, men jag är också intresserad av att arbeta med att skapa en församlingsmiljö som underlättar för människor att leda andra fram till en relation med Gud.

- Personliga vittnesbörd och egna erfarenheter behövs tillsammans med Bibelns undervisning. Det är värdefullt att det finns människor som på olika sätt kan förklara och stryka under Bibelns budskap om frälsning. Men det är bara Bibeln som är grunden för beskrivningen av tron och som förklarar sambanden.

När Fredrik ser tillbaka, ser han vilken stor betydelse tillgången till Bibeln har haft, i hans liv.

- Det var jätteviktigt att jag hade tillgång till, och kunde läsa Bibeln, på egen hand. Jag fick Guds tilltal och direkt vägledning fram till pånyttfödelse genom bibelordet. Det är jag mycket tacksam för idag, säger Fredrik Tufvesson.

Olle Nordahl

 

FAKTA Fredrik Tufvesson, 48 år, Malmö

Bakgrund:

Fredrik fick en konkret sidhänvisning till sitt lilla skoltestamente som Guds svar på en kort frustrerad bön.

Nu:

Fredrik arbetar som lärare på Hyllie Park folkhögskola och är engagerad i att han själv, och den församling han tillhör, Immanuelskyrkan i Malmö, ska kunna vara en fungerande miljö där troende personer på ett naturligt sätt, ska få möjlighet att leda människor fram till en personlig relation med Gud.

Favoritbibelord:

Berättelsen om den förlorade sonen i Lukas 15 och berättelsen om Jesus som den sanna vinstocken i Johannes 15. Budskapet om att vi som är hans lärjungar, är grenarna som bär rik frukt.