Jag fann vägen till Jesus efter år av sökande

Sebastian Jönsson Segrell :

Jag fann vägen till Jesus efter år av sökande

Sebastian Jönsson Segrell var 15 år när han bestämde sig för att utforska kristendomen. Han ville se vad det var som gjorde att kristna han mötte verkade så glada och till freds. Han gick till en kyrka där en mötesvärd gav honom ett Nya testamente.

Sebastian är idag 26 år och bor i Linköping. Han har alltid varit intresserad av religion och började i tonåren läsa på om flera religioner. Snart bestämde han sig för att det var kristendomen han ville ta reda på mer om. Ett led i hans ”research” var att se hur kristna firar gudstjänst och det ledde honom till Citykyrkan. Han kände att han behövde bli övertygad varför man ska tro på Jesus.

Han gick på gudstjänst några gånger och vid ett tillfälle pratade han med en mötesvärd som sa:

-    Du, jag är med i Gideoniterna. Du ska få det här Nya testamentet av mig.

Sebastian som sökte fakta tog emot det och läste intresserat. Just då fick han inte den övertygelse som han behövde för att ta steget att bli frälst, men säger att han kände att det fanns kraft bakom orden, för han ville hela tiden läsa mer.

-    Vi har alltid diskuterat mycket i min familj och jag är uppvuxen med att alltid ha argument för något man påstår. Jag kände att jag behövde kunna säga varför jag tror på Gud.

Där och då blev han inte övertygad. Han slutade gå till kyrkan, men fortsatte läsa i bibeln.

En ny övertygelse

Åren gick, Sebastian läste bibeln och köpte till och med en helbibel för att kunna läsa både nya och gamla testamentet. Så kom en dag 2019 då Sebastian kände att han var redo att lära känna Jesus mer. De frön som såtts hade slagit rot och börjat växa.

-    Jag kom till insikten att jag inte skulle kunna bli övertygad på det sätt jag ville och förstod att tro betyder att släppa taget. Jag fick helt enkelt lita på Gud. Jag fick helt enkelt tro och sen se vad som skulle hända. När jag tog det beslutet, då fick jag kontakt med Jesus.

Apostlagärningarna 1:6-8 är ett bibelställe som Sebastian alltid återvänder till.

De som hade samlats frågade honom: »Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?« Han svarade: »Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.«

Det var den kraften som Sebastian längtade efter.

Jag släppte taget och sedan har jag fått den Helige Andes kraft. Jag fick frid att kunna lita på Gud. Jag behöver inte sätta ord på allt som jag behöver för jag vet att Gud kommer att hjälpa mig.

Med sin nyvunna tro ville Sebastian hitta en församling att bli en del av. Med noggrannhet gjorde han en lista över Linköpings alla församlingar, kategoriserade i olika trosinriktningar. Först på listan stod Frälsningsarmén och i december 2019 gick han dit. Väl där trivdes han så bra att han struntade i listan och stannade kvar. Hans sökande var slut, nu hade han hittat hem. 

Pandemin slog snart till och gudstjänstlivet blev inte riktigt som det brukade vara. Frälsningsarmén hade trots pandemin en öppen kyrka och hade gudstjänster med få deltagare under hela perioden och Sebastian säger att tiden har varit värdefull för honom. 

-    Jag kom väldigt nära de som var där och jag har haft mycket tid att prata med kårledaren. 

Goda Nyheter

När Sebastian började jobba efter sina studier ville han ge av sin ekonomi till andra. Han ville ge till ett kristet ändamål och tänkte då på det Nya testamente han fått när han var 15 år och vad det betytt för honom. Han valde att bli understödjare till Goda Nyheter, men så snart han blivit det, kände han att det egentligen inte var det han ville. Han vill bli aktiv medlem. Han vill vara med och dela ut biblar.

-    Jag hade sett att Goda Nyheter hade varit på universitet när jag läste där och tänkte att jag också vill vara med och göra det.

Sagt och gjort. Han blev medlem och ser bibelutdelning som något väldigt viktigt. I början av terminen var han själv med och delade ut biblar vid Linköpings universitet.

-    Att gå ut och evangelisera och övertyga människor på plats fungerar inte för alla. Det fungerade inte för mig. Ett annat sätt är att ge människor Guds ord så att de själva får utforska det. Så gjorde jag. Bibelutdelning är så viktigt och jag är så glad att jag får vara med om det.

Kort om Sebastian Jönsson Segrell 26 år, Linköping:

Bakgrund: Sebastian har alltid haft ett intresse för religion. När han besökte en gudstjänst fick han ett Nya testamente av en mötesvärd som var med i Gideoniterna. Han försökte finna fakta och bli överbevisad om varför han skulle tro på Jesus, men det var först när han förstod att tro är att släppa taget och lita på Gud som han fick kontakt med Jesus och blev frälst.

Nu: Sebastian arbetar som rådgivare på bank. Han är utbildad jurist med inriktning på europajuridik. 
Han är aktiv i Frälsningsarmén där han bl.a. är ungdomsledare. Är medlem i Goda Nyheter och är gärna med och delar ut biblar. 

Favoritbibelord: Psalm 4 lärde sig Sebastian utantill innan han var frälst:

Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd, ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön. Ni barn till höga herrar, hur länge skall ni kränka min heder? Hur länge skall ni älska tomhet och fara efter lögn? Sela. Ni skall veta hur förunderligt HERREN tar sig an den fromme.
     HERREN hör när jag ropar till honom. Grips ni av vrede, så synda inte! Tänk efter i era hjärtan under nattens vila och var stilla. Sela. Bär fram rätta offer och förtrösta på HERREN. Många säger: "Vem kan låta oss se det goda?" HERRE, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss! Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd. I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, du låter mig bo i trygghet.