Bed med oss

Vårt allra största behov är förbön

Goda Nyheters utdelning av Guds Ord grundar sig på uppfattningen att Bibelns egna ord om bön och dess betydelse, är verklig.

Därför ser vi engagemang i bön, för mottagarna av Nya testamenten, som en naturlig och effektiv hjälp. Ett av de bästa sätt du kan hjälpa oss, att nå Sverige och världen med Guds Ord, är alltså att be för vårt arbete.

Mer specifikt, bed om

  • att varje bibel och Nya testamente får beröra och förvandla liv.  
  • att människor och familjer blir frälsta genom att läsa utplacerade och utdelade biblar och Nya testamenten. 
  • att fler skolor, hotell och andra utdelningsplatser öppnar sina dörrar för utdelning av Guds Ord.  
  • ett ständigt flöde av medel för att bekosta tryckning och leverans av biblar och Nya testamenten.
  • att skördens Herre sänder ut arbetare till sin skörd (Matt 9:37-38)