Bli understödjare

Du kan göra en aktiv insats för bibelutdelningsarbetet genom att bli understödjare.

 

Som understödjare...

  • bidrar du till att täcka kostnaderna för Goda Nyheters bibelutdelning. Den årliga understödjaravgiften är just nu 320 kr.
  • får du tidningen Goda Nyheter hem i brevlådan fyra gånger/år med läsvärda vittnesbörd och aktuell information om bibelutdelningsarbetet, både i Sverige och internationellt. 
  • får du information om speciella bibelutdelningsprojekt där du kan vara med och stödja ekonomiskt.
  • har du möjlighet att delta som volontär vid utdelning och, tillsammans med våra medlemmar, prova på hur det är att vara bibelutdelare.
  • har du möjlighet att köpa fyra olika modeller av Nya testamentet i behändiga format och till mycket förmånliga priser. Två av utgåvorna är svensk/engelska.
  • har du inga förpliktelser gentemot Goda Nyheter. Ditt stöd är helt och hållet frivilligt och du kan när som helst upphöra att löpande vara understödjare.

Välkommen med! 

Anmäl dig här