Faq

Nej. Goda Nyheter är en förening som arbetar tillsammans med evangeliska församlingar. Våra medlemmar kommer från olika samfund och delar en längtan att vinna människor för Kristus.

Goda Nyheter är en bred förening på det sättet att våra medlemmar kommer från många evangeliska samfund med ett gemensamt intresse att sprida budskapet - som ju enligt Nya testamentet är de goda nyheterna. Alla våra medlemmar kan också ställa sig bakom följande grundsatser i tron:

- att Bibeln är Guds inspirerade och osvikliga Ord
- att Jesus Kristus är Guds Son

Medlemmarna måste också:
- ha fattat ett personligt beslut att ta emot Jesus som sin Frälsare
- dagligen vilja följa Honom i ord och handling
- vara medlemmar i en evangelisk församling
- ha sin församlingsföreståndares förtroende

Vi vet att merparten av hotell och övernattningsställen i Sverige vill ha Nya testamenten på rummen. Orsaken är att gäster efterfrågar bibel på rummen. Varje bibel på ett hotellrum har potential att nå över 2000 personer under sin uppskattade sexåriga livslängd.

Nej, inte från Goda Nyheter. Vår uppgift är att nå människor som ännu inte har kontakt med någon kyrka eller kristna människor. Vi förser inte individer, församlingar eller andra organisationer med biblar och Nya testamenten för utdelning. Vår unika metod bygger på att enbart våra medlemmar delar ut biblar och Nya testamenten på utvalda områden i samhället, och på det sättet når vi ett stort antal människor. Vi kopierar inte och konkurrerar inte med församlingars och andra organisationers arbete. Istället fungerar vi som en förlängd arm från församlingarna vad gäller mission.

Om du vill få tag på exemplar av Guds Ord för utdelning, se Om oss - Bibeln vi delar ut, där du får information om hur du kan köpa exemplar utan Goda Nyheters märke.