Internationellt

Internationell utdelning

Sedan mitten av 1970-talet har Gideoniterna, numera Goda Nyheter, i Sverige bidragit med insamlade medel till bibelspridning i hela världen, genom The Gideons International. Fram till 2018 har dessa gåvor uppgått till mellan 4 och 6 miljoner kronor varje år. Totalt innebär det omkring 200 miljoner kronor, vilket innebär cirka 20 miljoner Nya testamenten som bekostats genom gåvor från Sverige. Pengar som insamlats genom föreningens egna medlemmar, understödjare och kollekter från församlingar.

Internationell bibelutdelning har alltid varit viktigt för den svenska bibelutdelningsorganisationen och engagemanget är en prioriterad del av arbetet även efter avslutat samarbete med The Gideons International.

Harald Brötell talar med en man på en parkbänk i Chile.

ShareWord Global

ShareWord Global är sedan 2019 Goda Nyheters partner i internationell bibelutdelning. ShareWord Global är ingen egen självständig organisation, utan är den gren inom The Gideons in Canada där man utför sin internationella verksamhet.

I ShareWord Global-"familjen" ingår utöver Goda Nyheter även Good News for Everyone (Storbritannien), GodtNytt Bibelmisjon (Norge) och WordSpread Foundation (Sydafrika). Organisationerna i Kanada och Storbritannien har på samma sätt som Sverige, avslutat sitt samarbete med The Gideons International och infört lika förutsättningar för män och kvinnor att delta i arbetet.

ShareWord Global värvar inte egna medlemmar och bygger inte upp egna strukturer i länder utanför Kanada, utan samarbetar med utvalda partners och församlingar för att genomföra bibelutdelningar. Därutöver kan medlemmar och intresserade delta i GO-resor (missionsresor med evangelisation och bibelutdelning) till ett antal länder varje år.

Ett särskilt fokus för Goda Nyheter under arbetsåret 2020/21 är att stötta bibelutdelning i Indien och Kina. Du kan läsa mer om det här.