Internationellt

Internationell utdelning

Sedan mitten av 1970-talet har Gideoniterna, sedan 1919 Goda Nyheter, i Sverige bidragit med insamlade medel till bibelutdelning i hela världen. Detta har skett i samarbete med The Gideons International, TGI.

Fram till 2018 har dessa gåvor uppgått till mellan 4 och 6 mkr varje år, totalt omkring 200 miljoner kronor, vilket innebär cirka 20 miljoner Nya testamenten. Pengarna har samlats in genom föreningens egna medlemmar, understödjare och genom kollekter från församlingar.

Internationell bibelutdelning har alltid varit viktigt för den svenska bibelutdelningsorganisationen och engagemanget är en prioriterad del av arbetet.

2019 avslutade Sverige samarbetet med TGI, för att möjliggöra införandet av lika medlemsvillkor för kvinnor och män, och påbörjade istället samarbete med ShareWord Global, Kanada. 

Harald Brötell talar med en man på en parkbänk i Chile.

ShareWord Global

ShareWord Global (fd Gideons in Canada) är sedan 2019 Goda Nyheters partner i internationell bibelutdelning.

I ShareWord Globals internationella nätverk ingår utöver Goda Nyheter även GoodNews for Everyone (Storbritannien), GodtNytt Bibelmisjon (Norge) och WordSpread Foundation (Sydafrika). Organisationerna i Kanada och Storbritannien har på samma sätt som Sverige, avslutat sitt samarbete med The Gideons International och infört lika förutsättningar för män och kvinnor att delta i arbetet.

Goda Nyheter ingår även i en ledningsgrupp för det internationella arbetet tillsammans med representanter från Kanada och Storbritannien. 

ShareWord Global värvar inte egna medlemmar och bygger inte upp egna strukturer i länder utanför Kanada, utan samarbetar med utvalda partners och församlingar för att genomföra bibelutdelningar. Därutöver kan medlemmar och intresserade delta i s k GO-resor - (Gospel Outreach) missionsresor med evangelisation och bibelutdelning - till ett antal länder varje år.

Ett särskilt fokus för Goda Nyheter, alltsedan detta samarbete började, har varit att stötta bibelutdelning i främst Indien och Kina. Du kan läsa mer om det här.