Den lilla boken blev vändpunkten i mitt liv

Svetlana Pivovarova :

Den lilla boken blev vändpunkten i mitt liv

Förunderliga är Herrens vägar

Svetlana Pivovarova kommer från Belarus. Hennes berättelse är en uppmuntran till alla bibelutdelare. Den visar att Gud är trofast och står fast vid sitt löfte i Jes 55:11 ”så är det med ordet som kommer från min mun: det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag.” Vi sår Guds Ord, någon annan vattnar och i rätt tid kommer det att bära frukt.

I forna Sovjetunionen var religion i princip förbjudet. Kristna högtider firades inte och det var förknippat med skam att vara en kristen. I det samhället växte Svetlana upp. Ett minne som hon särskilt kommer ihåg var när en klasskompis uteblivit från skolan en dag och läraren frågade varför. Hon svarade då att hon hade varit på landet med sin familj och firat påsk. Läraren tvingade henne att stå upp inför hela klassen så att alla kunde titta på henne. Hon skulle skämmas för att hon som pionjär med röd halsduk* firade en kristen högtid. 

Genom den ateistiska hållning regimen hållit under lång tid fanns väldigt lite kunskap om religion. Präster hade fängslats och kyrkor var stängda, men under perestrojkan i slutet av 1980-talet, som sedan ledde till Sovjetunionens fall 1991, öppnades samhället upp successivt och det blev lättare att vara en kristen.

Ett Nya testamente hittar sin väg

Under den här perioden började Gideoniterna resa in i forna Sovjetunionen för att sprida Guds Ord. Svetlanas pappa arbetade på en fabrik i Gomel, där de tillverkade jordbruksmaskiner. 

-    Pappa kom hem en dag med en liten bok. Det var ett Nya testamente som han fått av en arbetskamrat, som i sin tur fått det från Gideoniterna. Han gav boken till mig, säger Svetlana.

Nya testamentet hade letat sig från Minsk, till fabriken i Gomel och landade sedan hos Svetlana. Hon var 14 år vid den tidpunkten och det lilla Nya testamentet blev väldigt betydelsefullt för henne.

Den lilla boken blev vändpunkten i mitt liv. Jag började läsa i boken och skrev också mitt namn i att jag tagit emot Jesus som min Herre och frälsare. Den förändrade mitt liv. Jag började intressera mig för kristen tro och började läsa mycket mer.

Livet hade sin gång och 2005 kom Svetlana till Sverige. Efter ett antal år träffade hon en man. När hon berättade sin historia för honom sa han:

-    Ved du vad. Min far, Alf Carmryd, var ordförande i Gideoniterna i Sverige 1976-79. Han var med på många utdelningsuppdrag och reste i slutet av 80-talet och början av 90-talet till Vitryssland och lämnade ficktestamenten till Gideonitgrupperna i Minsk.

Det visade sig att det Nya testamente Svetlana fått var överlämnat av denne man. Cirkeln var sluten. Svetlana har själv fått träffa Alf (som avled 2018) och berätta för honom vad ficktestamentet har fått betyda för henne. Hon säger:

-    Världen är liten, allt är sammankopplat till en helhet. En liten handling kommer tillbaka på ett oförklarligt sätt.

Guds ord förvandlar

Svetlana berättar att Jesus förändrade hennes syn på världen när hon börja läsa bibeln och tog emot Jesus.

Utåt förändrades jag inte så mycket men på insidan; mina tankar, mina känslor, min tro. Jag fick en annan syn på livet. Jag blev snällare mot människor.

Hon började gå till kyrkan och läsa mycket kristen litteratur och förundrades över världen som Guds skapelse. 

Idag bor Svetlana i Stockholm och arbetar med bokföring. Hon säger att även om hon kan känna att hon vill göra mer, så känner hon en samhörighet med Gud. Varje morgon när hon vaknar och varje kväll ber hon en bön i sitt hjärta. Hon säger:

-    Varje dag vaknar jag glad. Jag har en mening med livet, en tro och en ny förståelse av världen.

*1922 förbjöds scoutverksamhet i Sovjetunionen. I stället startades Sovjetunionens unga pionjärer. En partianknuten ungdomsverksamhet som anordnade fritidsverksamhet för skolungdom. Vid sovjetiska högtider marscherade pionjärerna med flaggor, plakat och sång och var en viktig del i det kommunistiska firandet. Pionjärerna bar en röd halsduk på sin dräkt.

Kort om Svetlana Pivovarova, 44 år, Stockholm:

Bakgrund: Svetlana är uppvuxen i Belarus. I 14 års-åldern fick hon ett ficktestamente av sin far som fått den av en arbetskamrat, som i sin tur fått det av en Gideonit. Ficktestamentet förvandlade hennes liv. Hon flyttade till Sverige 2005 där hon på märkliga vägar fick möjlighet att träffa den person som lämnat biblarna i Minsk.

Nu: Svetlana bor idag i Stockholm och arbetar med bokföring. Hennes liv har en mening. Hon har en tro och en ny förståelse av världen.

Favoritbibelord: "Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till Honom". Ps 145:17-18